БГ Контрол НТС

видяна: 18380
Технологии: HTML, PHP, MySQL, jQuery
Дизайн: SmartCMS
Дата: 17 септември 2012 г.
Адрес: www.bgkontrol.com

БГ Контрол НТС - осъществяване технически надзор на повдигателни съоръжения

Товароподемни кранове:

  • бордови кранове, независимо от товароподемността им
  • товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижваане, независимо от товароподемността им
  • товароподемни кранове до 5 тона включително

Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;

Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове

Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове

Товарозахващащи приспособления

Строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради

Окачени кошове за повдигане на хора

Площадки работни подвижни

Организира и провежда курсове по утвърдени учебни програми от ДАМТН София, за придобиване на следните правоспособности „Машинист на мостови и козлови кранове до 40 т.” ІІ степен, „Машинист на кулокранове до 160 тонметра” ІІ степен, „Машинист на автокранове до 16 тона” ІІ степен

Извършва обучение и ежегоден инструктаж за допускане до работа с повдигателни съоръжения, съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения./кранисти и прикачвачи/