РИНГ-П

видяна: 12556
Технологии: HTML, PHP, MySQL
Дизайн: SMTdesign
Дата: 5 юни 2009 г.
Адрес: www.ring-p.com

Фирма “РИНГ-П” ЕООД е извършила цялостна реконструкция и вътрешно оформление на пешеходни подлези при: пл.Съединение, подлез Археологически, подлез Тримонциум и подлез Аптека Марица гр.Пловдив.

През 2005г. фирмата извърши собствено строителство на Ресторант „Хистори” и Търговски Център „Хистори”, намиращи се в подлез Археологически гр.Пловдив.

През 2007г. фирмата приключи цялостно строителство на планински „Еко – хотел Здравец” в Парк Родопи, включващо следните видове СМР: 1. Архитектура, 2. Ел.част, 3. ОВИК, 4. ВИК, 5. Вертикална планировка, 6. Конструкция;

Цялостно изпълнение е извършено и на обект кафе-аперитив „Кафе и Грил” намиращо се на бул.”6-ти Септември” пред: „Острова сектор ОДВН Отрезвител” при РДВР гр.Пловдив.

Фирмата е извършила основен ремонт на сграда на обект ББЛРП гр.Банкя с Възложител Военно-Медицинска Академия гр.София.

Друга част от основната дейност са извършени ремонти на пътни настилки вследствие отстраняване на аварии по водопроводната и канализационната мрежа, по поръчка на „ТВС ИНКОМ” ООД гр.Пловдив. Същите включват възстановяване на асфалтови настилки тип леко, средно и тежко движение, доставка и възстановяване бордюри, доставка и ремонт на налични пътни ивици, ремонт на тротоарни настилки с нови и съществуващи тротоарни плочи, ремонт трошенокаменна и паважна настилка.

Фирма “РИНГ-П” ЕООД е извършила с Възложител „ТВС ИНКОМ” ООД гр.Пловдив и Инвеститор „БУЛГАРГАЗ” ЕАД СМР „Полагане оптичен кабел в участъка от КС Ихтиман до „Булгаргаз” ЕАД – София”.

Фирма “РИНГ-П” ЕООД е извършила по Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” с Възложител Министерство на труда и социалната политика, с предмет: Основен ремонт на „Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни”  - РДВР гр.Пловдив.

Фирма “РИНГ-П” ЕООД е извършила СМР включващи подмяна на стара дограма с нова алуминиева на сградата на „Селскостопанска гимназия”, град Садово с възложител „Областна Администрация” град Пловдив.

Фирма “РИНГ-П” ЕООД  е извършила и СМР с възложител Социално Инвестиционен Фонд към Министерство на труда и социалната политика -  Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска Администрация град Съединение – направа хидроизолация по покрив, ремонт мазилки, доставка и монтаж ПВЦ дограма, боядисване.